Logga in

Information

Genom att använda vårt system för att boka datorer godkänner du att de uppgifter du använder för att logga in med sparas i bokningstjänstens databas. Här kan du även boka sex av grupprummen på Mölndals stadsbibliotek. Som längst får man boka dem i 120 minuter. Välj enhetsgrupp Grupprum 120 min v2 i menyn till höger när du loggat in. Observera att om du inte kommit senast 15 minuter efter att bokningen börjat låter vi någon annan boka rummet.